• darkblurbg
    Odborné vzdělávání

    Asociace Energetických Manažerů
  • darkblurbg
    Odborné vzdělávání

    Asociace Energetických Manažerů

Odborné vzdělávání

Pracovní skupina při AEM, která zajišťuje propojení vzdělávacích organizací se sociálními partnery ze strany zaměstnavatelů.

Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání při AEM:

Pracovní skupina pro vzdělávání vznikla při AEM pro zajištění propojení vzdělávacích organizací se sociálními partnery ze strany zaměstnavatelů.

Jde hlavně o definování potřeb firem, skladbu oborů, které jsou pro energetiku z hlediska současného i budoucího nepostradatelné. V rámci Sektorové rady jsou firmy přímo zúčastněny na tvorbě Národní soustavy kvalifikací v oblasti energetiky.
Členy pracovní skupiny jsou nejvýznamnější školy, připravující pracovníky pro energetiku v regionech ČR.
AEM spolupracuje v této činnosti též s Asociací energetických a elektrotechnických škol , což vede k lepšímu ověření požadavků firem, členů AEM.