Vážení návštěvníci těchto stránek,

vítáme Vás na stránce aktualit Odborného vzdělávání AEM. Stránka je řazena chronologicky, nejnovější informace jsou na začátku.

Archiv aktualit naleznete zde.
 • Exkurze v ÚJV Řež - prezentace

 • Setkání zástupců energetických škol ČR a SR

  Ve dnech 4. až 6. května 2016 proběhlo na Střední škole elektrotechnické v Ostravě,

  Na Jízdárně 30, významné mezinárodní setkání zástupců Energetických škol z Čech a Slovenska pod názvem „Podpora a rozvoj vzdělávání k uplatnění elektrotechniků na trhu práce“. Toto setkání pořádala naše škola z pověřením Asociace energetických manažerů a Asociace elektrotechnických a energetických škol.

  Akce se uskutečnila pod záštitou náměstkyně hejtmana paní Mgr. Věry Palkové.

  Konference byla určena zejména pro management škol a specialisty ve vzdělávání v elektroenergetických oborech z České republiky a Slovenské republiky.

  Jejím cílem byla výměna zkušeností a přípravy pedagogů k zajišťování speciálních pracovních a pedagogických postupů ve vzdělávání v elektrotechnických oborech a jejich ekonomické dopady jako reakce na současný dynamický rozvoj ve vzdělávání v české a slovenské republice.

   

  Konferenci zahájila Mgr. Věra Palková, která účastníky seznámila s koncepcí vzdělávání

  v Moravskoslezském kraji. Zástupce Asociace energetických manažerů Ing. Pavel Chejn a Bc. Zuzana Šolcová seznámili účastníky konference a zástupce Moravskoslezského kraje  PaedDr. Libora Lenča, Ing. Šárku Kadlecovou s potřebami firem, skladbou oborů, které jsou pro energetiku z hlediska současnosti i budoucnosti nepostradatelné.  Zástupce Asociací energetických a elektrotechnických škol Mgr. Jan Mareš a Ing. Tomáš Führer seznámil účastníky s návrhem nového financování škol. Dalším důležitým bodem jednání byl přechod vzdělávání na duální systém, kde zástupci slovenských energetických škol seznámili účastníky s problémy, který tento systém přináší. 

  Jednání se zúčastnili zástupci energetických škol z České a Slovenské republiky, krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Asociace energetických manažerů a Asociace elektrotechnických a energetických škol ČR.  

   

  Součástí konference byl doprovodný program, v jehož rámci účastníci navštívili technické památky Ostravy.

   

  Věříme, že tato konference přispěla k dalšímu rozvoji ve školství v české a slovenské republice a prohloubila přítelství na mezinárodní úrovni.

   

   

  Ing. Tomáš Führer

  Ředitel SŠE