Slavnostní otevření Polygonu fotovoltaických systémů a představení motivačního programu Prokopa Diviše

  • 26.10.2016
V pátek 21. 10. 2016 byl na Střední škole – centru technické přípravy technickohospodářské v Praze slavnostně otevřen Polygon fotovoltaických systémů pro výuku v rámci decentralizované energetiky. Slavnostního zahájení začlenění polygonu do výuky se zúčastnili mimo jiné i člen představenstva ČEZ Distribuce, a. s., Ing. Pavel Šolc, zástupce MPO Ing. Milan Kyselák, zástupce zřizovatele školy, ředitelka odboru školství a mládeže Mgr. Lenka Němcová, ředitelka Asociace energetických manažerů Bc. Zuzana Šolcová a mnoho dalších. 

„Projekt nevznikl náhodně. Při tvorbě návrhu jsme vycházeli z predikcí MPO a veřejně přístupných materiálů firmy ČEZ, a. s. Dá se říci, že se ve správný čas a na správném místě sešly ty správné dokumenty,“ říká ředitel COPTH Mgr. Josef Ležal. Škola se zajímá o obnovitelné zdroje energie již od roku 2006.

„Již dříve vzniklo na škole školicí středisko, vyrábíme fotovoltaickou energii, na střeše máme vlastní malou výukovou fotovoltaickou elektrárnu. Máme zde fototermické panely, velká tepelná čerpadla a nachází se zde i pět 150metrových vrtů,“ dodává ředitel. 
 V rámci otevření polygonu byl studentům představen i motivační program Prokopa Diviše. Cílem motivačního programu pod záštitou ČEZ Distribuce a Asociace energetických manažerů je zvýšit atraktivnost studia na elektrotechnických školách podpořit nabídku budoucího zaměstnání ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Do pilotního projektu je zapojeno pět škol z různých regionů ČR. 

„V současné době je program nastaven jako soutěž mezi studenty, kdy ocenění a finanční odměnu získají ti nej­lepší na základě daných kritérií, jež musejí splnit. Mezi tato kritéria patří mimo jiné i účast studentů v projektech, je­jich nadstandardní přístup v mimoškolních aktivitách, prospěch a další. Plánujeme, že na každé škole bude oceněno 9 nejlepších studentů,“ říká Zuzana Šolcová, ředitelka AEM.


Časopis Energetika

"Odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. "

Vychází od roku 1951.

Časopis ENERGETIKA spolupracuje s předními specialisty z oblasti energetiky, s vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi.

Je ideálním prostředkem pro prezentaci nových myšlenek, výrobků a řešení, neboť oslovuje instituce, výrobní firmy a další společnosti nejen v České republice, ale i na Slovensku, kam je rovněž distribuován.
Odebírají ho také některé zahraniční firmy, instituce a knihovny, např. v Německu, Rakousku, USA, Francii nebo Nizozemsku.