ČEZ zahájil mezinárodní investiční arbitráž proti Bulharsku

  • 15.07.2016ČEZ opakovaně vyzýval bulharskou vládu k urychlené nápravě stávajícího stavu a kompenzaci vzniklých škod. ČEZ v listopadu 2015 zaslal bulharské vládě formální předžalobní výzvu (tzv. Notice of Dispute), ve které žádal o vyřešení sporu smírčí cestou a vyhradil si právo zahájit investiční arbitráž. Bulharská strana možnost řešení sporu smírčí cestou během této doby nevyužila. „Jsme připraveni chránit naše investice všemi možnými prostředky, a arbitráž je tudíž dalším logickým krokem,“ vysvětlil Ivo Hlaváč, šéf divize vnější vztahy a regulace.


Skupina ČEZ vstoupila na bulharský trh ke konci roku 2004. Distribuční i prodejní společnost zde obsluhuje přibližně 3 miliony zákazníků, zejména v západní části Bulharska. Skupina ČEZ vlastní v Bulharsku i další aktiva, mimo jiné i černouhelnou elektrárnu ve Varně, jejíž provoz byl v lednu 2015 pozastaven. Situace v bulharském energetickém sektoru je kritická a zejména cenová rozhodnutí tamního regulátora dlouhodobě neodpovídají tomu, co mohlo být očekáváno s ohledem na  průběh privatizace. Proto se subjekty působící v energetice v posledních letech potýkají s klesající ziskovostí nebo ztrátami a nízkou likviditou.Časopis Energetika

"Odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. "

Vychází od roku 1951.

Časopis ENERGETIKA spolupracuje s předními specialisty z oblasti energetiky, s vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi.

Je ideálním prostředkem pro prezentaci nových myšlenek, výrobků a řešení, neboť oslovuje instituce, výrobní firmy a další společnosti nejen v České republice, ale i na Slovensku, kam je rovněž distribuován.
Odebírají ho také některé zahraniční firmy, instituce a knihovny, např. v Německu, Rakousku, USA, Francii nebo Nizozemsku.