Turbogenerátor Doosan Škoda Power ve švédské elektrárně Vartan na biomasu je v provozu

  • 06.06.2016Švédský projekt, který vyniká ohleduplným přístupem k životnímu prostředí, je výjimečný hned v několika ohledech.

·        Značná část zařízení elektrárny je zahloubena do skály – regenerační systém turbíny a ohříváky pro ohřev topné vody, dodaná společností Doosan Škoda Power - se nacházejí 15 metrů pod povrchem, palivové zásobníky na biomasu jsou pak v hloubce 30 metrů

·        Přeprava biomasy mezi přístavem a elektrárnou zajišťuje kilometr dlouhý podzemní dopravník

·        Tvar budovy respektuje starobylé královské duby, které se staly součástí celého komplexu

Tato elektrárna vyrábí pro obyvatele švédské metropole ekologickou elektřinu a v zimním období rovněž bude vytápět 190 000 bytů. Společnost Fortum a město Stockholm tak deklarují nezávislost na fosilních zdrojích. Elektrárna na biomasu pomůže městu snížit emise CO2 do ovzduší o 126 000 tun za rok.

Doosan Škoda Power dodala pro tuto jednotku zařízení strojovny parní turbíny včetně turbogenerátor s parní turbínou o výkonu 154 MW elektrických a 200 MW tepelných, systém řízení turbosoustrojí, výše zmíněný regenerační systém, ohříváky pro ohřev topné vody, dále parní potrubí ve strojovně a také montáž a uvedení do provozu.

„Tento projekt potvrzuje dobrou pověst Švédska v oblasti ochrany životního prostředí. Město Stockholm si stanovilo cíl stát se do roku 2040 zcela nezávislým na fosilních palivech v oblasti vytápění a energetiky a do roku 2030 uvést do rovnováhy hodnoty uhlíku v ovzduší. Tato elektrárna je důležitým krokem k dosažení stanovených cílů, přičemž Stockholm představuje vzor v oblasti implementování obnovitelných zdrojů do energetického průmyslu,“ řekl Ibrahim Baylan, švédský ministr pro energetiku a přírodní zdroje. 
Časopis Energetika

"Odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. "

Vychází od roku 1951.

Časopis ENERGETIKA spolupracuje s předními specialisty z oblasti energetiky, s vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi.

Je ideálním prostředkem pro prezentaci nových myšlenek, výrobků a řešení, neboť oslovuje instituce, výrobní firmy a další společnosti nejen v České republice, ale i na Slovensku, kam je rovněž distribuován.
Odebírají ho také některé zahraniční firmy, instituce a knihovny, např. v Německu, Rakousku, USA, Francii nebo Nizozemsku.