Zařízení pro vyvážení kontejnerů s použitým palivem v jaderné elektrrně Flamanville

  • 07.03.2017

Společnost Electricité de France (EDF) zadala společnosti ŠKODA JS vypracování konstrukčního řešení, zajištění jakosti, výrobu a montáž zařízení pro správu kontejnerů s vyhořelým palivem v budoucí elektrárně EPR 1600 MW ve Flamanville . Z Reaktorové haly společnosti ŠKODA JS byla nyní přepravena do Francie největší část tohoto zařízení a byla zahájena jeho instalace. Zařízení zajišťuje celý proces vyvážení kontejneru s použitým jaderným palivem, tedy od jeho přepravy na místo přes naložení vyhořelého paliva až po vyvezení kontejneru.

V rámci této komplexní zakázky společnost ŠKODA JS realizovala projektový návrh a zajištění instalace (mechanické části, rozvody, řídící a kontrolní systémy), nákup polotovarů a komponent, výrobu a zkoušky ve ŠKODA JS, montáž a zkoušky na stavbě ve Flamanville.

Zařízení se skládá  z několika stacionárních a mobilních podsestav, z nichž jedna část je nainstalována v budově paliva. Hmotnost mobilního zařízení tvořeného vozem ( SFCTM – Spent Fuel Cask Transfer Machine), které bylo nyní expedováno, je okolo 76 tun, maximální hmotnost s naplněným kontejnerem je přes 200 tun. Zařízení je přes 8,5 m dlouhé, přes 4,5 m široké a cca 7,5 m vysoké. Rychlost pojezdu po kolejích s vlastním pohonem je maximálně 0,06 km/h, s tahačem pak 10 km/h. 

Jsme rádi, že jsme mohli tuto zakázku realizovat, že nám francouzský partner svěřil tak významný úkol. Práce to byla náročná na invenci a technologii, zvládli jsme ji díky vysoké kvalifikaci a motivovanosti našich lidí a dobré spolupráci se zákazníkem. Znovu jsme osvědčili schopnost ŠKODA JS podílet se na projektech jaderné energetiky založených na různých typech reaktorů. Podstata našeho know-how je v tom, že stále rozvíjíme a zúročujeme naše zkušenosti a jsme trvale otevřeni novým výzvám,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva ŠKODA JS Josef Perlík. 

(ŠKODA JS)


Časopis Energetika

"Odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. "

Vychází od roku 1951.

Časopis ENERGETIKA spolupracuje s předními specialisty z oblasti energetiky, s vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi.

Je ideálním prostředkem pro prezentaci nových myšlenek, výrobků a řešení, neboť oslovuje instituce, výrobní firmy a další společnosti nejen v České republice, ale i na Slovensku, kam je rovněž distribuován.
Odebírají ho také některé zahraniční firmy, instituce a knihovny, např. v Německu, Rakousku, USA, Francii nebo Nizozemsku.