ŠKODA JS získala významné ocenění za inovaci

  • 13.02.2017ŠKODA JS a.s. získala ocenění za inovaci v mezinárodní soutěži Quality Innovation Award 2016, kterou organizovala Finská společnost pro kvalitu. V kategorii Business Innovations - velkých společností zvítězila se zařízením pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků z reaktorů typu VVER 1000. Slouží k vyjímání a likvidaci čidel vnitroreaktorového měření z bloku ochranných trub reaktoru po dosažení provozní životnosti těchto čidel. 

Díky použití inovativního řešení založeného na principu dělení likvidovaných čidel stříháním je výrazně zvýšena kapacita úložiště radioaktivního materiálu. Oceněné zařízení je rovněž úspornější z hlediska spotřeby elektrické energie Zvláštní výhodou je i značné zkrácení doby likvidace čidel během odstávky reaktoru, což přináší výrazný ekonomický efekt pro provozovatele elektrárny. Zkrácení doby likvidace čidel i navržený způsob jeho obsluhy s použitím kamer a dálkového ovládání pak přispívají ke snížení radiační dávky pro obsluhující personál. Pracovníci nepřijdou s kontaminovanými čidly vůbec do styku na rozdíl od původního řešení, které vyžadovalo bezprostřední přítomnost obsluhy u stroje během likvidace

Zařízení bylo plně vyvinuto a vyrobeno ve společnosti ŠKODA JS. Jeho základ tvoří stínící těleso, jehož součástí je mechanismus na vtahování čidla, stříhací hlava a prostor pro umístění pouzdra pro skladování dělených čidel. Stínící těleso má tvar válce o průměru 1350 mm a výšky 2100 mm, hmotnost je 27 t. 

Diplom s oceněním, které podepsal prezident Finské republiky Sauli Niinistö, převzali zástupci ŠKODA JS a.s. na slavnostním setkání v Praze.


Časopis Energetika

"Odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. "

Vychází od roku 1951.

Časopis ENERGETIKA spolupracuje s předními specialisty z oblasti energetiky, s vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi.

Je ideálním prostředkem pro prezentaci nových myšlenek, výrobků a řešení, neboť oslovuje instituce, výrobní firmy a další společnosti nejen v České republice, ale i na Slovensku, kam je rovněž distribuován.
Odebírají ho také některé zahraniční firmy, instituce a knihovny, např. v Německu, Rakousku, USA, Francii nebo Nizozemsku.