První Cenu ABB za výzkum na počest Hubertuse von Gruenberga získal Dr. Jef Beerten

  • 27.10.2016Dr. Jef Beerten z Katolické univerzity v Leuvenu (KU Leuven) a z EnergyVille, který je postdoktorandským výzkumným pracovníkem Výzkumné nadace ve Flandrech (FWO), se stal prvním laureátem Ceny ABB za výzkum na počest Hubertuse von Gruenberga. Na slavnostním předání za účasti více než stovky zahraničních vědců byl doktor Beerten oceněn za dizertační práci „Modelování a řízení stejnosměrných sítí“. Byl vybrán z celkem 69 uchazečů působících na předních institucích po celém světě v širokém spektru oborů. Cena se uděluje na počest bývalého předsedy představenstva ABB Group Dr. Hubertuse von Gruenberga za vynikající vědeckou práci v oboru energetiky a automatizace. Ocenění se bude udělovat každé tři roky a doprovází jej jeden z nejvyšších výzkumných grantů svého druhu, který činí 300 tisíc amerických dolarů.

Dizertační práce Jefa Beertena nabízí nový pohled na jevy týkající se stability stejnosměrných sítí velmi vysokého napětí (HVDC) v interakci se stávajícími sítěmi střídavého napětí velmi vysokého napětí (HVAC). Vedení HVDC mezi dvěma body jsou již v provozu a zajišťují efektivnější a nákladově úspornější způsob přenosu elektrické energie na dlouhé vzdálenosti. HVDC sítě mřížové topologie, které jsou připojené ke stávající infrastruktuře střídavých sítí, nabízejí účinný a nákladově efektivní přenos obnovitelné energie do míst konečné spotřeby. Současné nástroje pro výzkum rozsáhlých (např. kontinentálních) energetických systémů jsou však obvykle uzpůsobené pro zkoumání chování typické pro sítě střídavého napětí. Jef Beerten vynalezl nové nástroje, modely a metody pro konstrukci a řízení sítí HVDC typu mesh. Pro přeměnu střídavého napětí na stejnosměrné využívají tyto nástroje rychlých polovodičových měničů. Cílem výzkumu je lépe pochopit, jak se současné sítě HVAC budou chovat při interakci s budoucími sítěmi HVDC.

Jef Beerten získal doktorský titul PhD v roce 2013 s blahopřáním zkušebního výboru (na KU Leuven je to nejvyšší vyznamenání). Osm let je jedním z klíčových členů výzkumné skupiny profesora Dr. Ronnieho Belmanse – svého PhD konzultanta. 

K získanému ocenění doktor Beerten uvedl: „Jsem hrdý a jsem rád, že mohu přijmout tuto výjimečnou cenu. Chci poděkovat ABB za grant a za jedinečnou příležitost pokračovat v mé práci na poli energetických soustav. Tento nový výzkum je výzvou pro dosavadní přístupy k modelování, řízení a provozování elektrických sítí. Připomíná nám, že tyto změny je třeba přijmout prostřednictvím nových přístupů k dosavadním paradigmatům a nekonvenčního myšlení.“

ABB svou cenou za výzkum poskytuje mladé generaci vědců potřebnou podporu, aby mohli rozvíjet své myšlenky a vize a zároveň vytvářet a představovat inovativní výsledky mezinárodní vědecké i firemní komunitě.

O udělení ceny rozhodla mezinárodní porota, jejímiž členy jsou prof. Robert Armstrong z Massachusetts Institute of Technology (MIT), prof. Ulrike Grossner z Eidgenössische Technische Hochschule (ETH Curych), prof. Nina Thornhill z Imperial College v Londýně, prof. Zheyao Wang z Tsinghua University v Pekingu, Bazmi Husain, technický ředitel ABB Group, a Dr. Hubertus von Gruenberg, bývalý předseda představenstva skupiny ABB Group z let 2007 až 2015.

(ABB)


Časopis Energetika

"Odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. "

Vychází od roku 1951.

Časopis ENERGETIKA spolupracuje s předními specialisty z oblasti energetiky, s vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi.

Je ideálním prostředkem pro prezentaci nových myšlenek, výrobků a řešení, neboť oslovuje instituce, výrobní firmy a další společnosti nejen v České republice, ale i na Slovensku, kam je rovněž distribuován.
Odebírají ho také některé zahraniční firmy, instituce a knihovny, např. v Německu, Rakousku, USA, Francii nebo Nizozemsku.