Příbramská firma ZAT dodává své řídicí systémy na všechny bloky jaderných elektráren na Slovensku

  • 18.08.2016ZAT podepsal se společností Slovenské elektrárne, a.s., vlastníkem obou jaderných elektráren na Slovensku, smlouvu na dodávku systému RRCS pro řízení polohy palivových tyčí v reaktoru na první a druhý blok jaderné elektrárny Mochovce v objemu 232 milionů korun.  Realizace bude probíhat v příštích dvou letech.

Po ukončení dostavby bude systém RRCS realizovaný českým řídicím systémem SandRA na všech slovenských jaderných blocích.  

Systém pro řízení polohy palivových tyčí v reaktoru (RRCS) je stěžejní pro zajištění bezpečnosti jaderných elektráren. Jeho úkolem je regulovat, zpomalovat či v případě nutnosti zastavit štěpnou reakci v reaktoru.

ZAT se podílí na rekonstrukcích a dostavbě obou slovenských jaderných elektráren od roku 2005. 

Textové pole: ZAT v jaderné energetice: 
•	Ve světě je nyní provozováno 445 jaderných reaktorů, na 43 z nich je produkce ZAT, což představuje 10 %

•	Z toho produkce ZAT je na 9 reaktorech nové výstavby a na 34 reaktorech v rámci rekonstrukcí

•	V EU je nyní 14 jaderných států, které provozují 130 jaderných reaktorů, na 34 z nich je produkce ZAT, což představuje 26 %

•	Mimo EU je nyní v provozu 315 jaderných reaktorů, na 9 z nich je produkce ZAT, což představuje 3 %

O český řídicí systém SandRA, jehož čtvrtou generaci uvedl ZAT na trh v roce 2011, je ve světě značný zájem. Jenom za loňský rok firma uzavřela kontrakty v oblasti jaderné a klasické energetiky i průmyslu ve výši 1,2 miliardy korun. Mezi největší zakázky patří rekonstrukce řídicího systému na maďarské jaderné elektrárně Pakš za více než půl miliardy korun, kde bude firma provádět na všech blocích kompletní výměnu systému řízení polohy palivových tyčí v reaktoru, regulátoru výkonu reaktoru a bezpečnostního vypínače.

ZAT dodává do 10 procent jaderných elektráren ve světě a do čtvrtiny v EU

V České republice je řídicí systém z produkce firmy ZAT nasazený na obou jaderných elektrárnách v primárním i sekundárním okruhu.

Oblast jaderné energetiky tvoří cca 40 procent tržeb firmy, další dodávky jdou do klasické energetiky, a tzv. smart systémů pro různé oblasti průmyslu a infrastruktury, jako jsou drážní systémy nebo plynárenství.

Dvě zásadní novinky v oblasti jaderné energetiky

 Začátkem tohoto roku ZAT uvedl na trh procesní stanice Z101 a Z102 obsahující speciální bezpečnostní funkce zařazené do nejvyšších bezpečnostních kategorií. „Jejich doplnění do rodiny řídicího systému SandRA nám umožňuje řídit kompletní chod jaderné elektrárny včetně nejvyšších bezpečnostních systémů,“ doplnil Ivo Tichý. V současné době jsou provozovány na příbramském řídicím systému téměř ze sta procent bloky v JE Dukovany.

Každoroční mnohamilionové investice do vývoje řadí ZAT mezi nejúspěšnější výrobce specializovaných řídicích systémů v Evropě, zároveň je největší českou firmou v oboru automatizace technologických procesů s vlastním řídicím systémem. ZAT patří mezi čtyři firmy v Evropské unii, které vyvíjí, vyrábí, projektují a dodávají vlastní řídicí systémy pro primární část jaderné elektrárny.

ZAT v jaderné energetice:

        Ve světě je nyní provozováno 445 jaderných reaktorů, na 43 z nich je produkce ZAT, což představuje 10 %

        Z toho produkce ZAT je na 9 reaktorech nové výstavby a na 34 reaktorech v rámci rekonstrukcí

        V EU je nyní 14 jaderných států, které provozují 130 jaderných reaktorů, na 34 z nich je produkce ZAT, což představuje 26 %

        Mimo EU je nyní v provozu 315 jaderných reaktorů, na 9 z nich je produkce ZAT, což představuje 3 %


Časopis Energetika

"Odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. "

Vychází od roku 1951.

Časopis ENERGETIKA spolupracuje s předními specialisty z oblasti energetiky, s vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi.

Je ideálním prostředkem pro prezentaci nových myšlenek, výrobků a řešení, neboť oslovuje instituce, výrobní firmy a další společnosti nejen v České republice, ale i na Slovensku, kam je rovněž distribuován.
Odebírají ho také některé zahraniční firmy, instituce a knihovny, např. v Německu, Rakousku, USA, Francii nebo Nizozemsku.