Středoškolský závod RC modelů s vodíkovým pohonem se pojede v areálu technických univerzit

  • 24.03.20173. ročník soutěže Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC) se blíží do finále. Dvacet zúčastněných týmů středoškolských studentů se 8. dubna utká v šestihodinovém vytrvalostním závodě dálkově ovládaných modelů aut s hybridním vodíkovým pohonem, který se letos odehraje v prestižním vysokoškolském prostředí.  

Závod představuje vyvrcholení programu Horizon Educational Group, jehož smyslem je přiblížit středoškolským studentům STEM obory (Science, Technology, Engineering, Mathematics) a nadchnout je pro technologie obnovitelných zdrojů energie. 
Studenti se s pomocí Horizon Energy Boxu seznamují s obnovitelnými zdroji energie a teoretické znalosti pak použijí při sestavení dálkově ovládaného závodního auta, poháněného vodíkovými palivovými články. Pedagogové získávají speciálně vytvořené studijní plány pro použití v hodinách chemie i fyziky. Efekt programu H2AC je tedy dlouhodobý. 

„Vzdělávání ve vědních oborech se do budoucna neobejde bez praktické výuky postavené na řešení konkrétních problémů,“ je přesvědčen Timo Lukkarinen, generální ředitel Horizon Educational. A souhlasí s ním i Mojmír Kašprišin, člen představenstva Moravia Steel, která je i letos hlavním partnerem projektu: „H2AC vnímám jako smysluplný program, který studentům umožňuje zábavným způsobem získat poznatky a hlavně praktické zkušenosti, jež jim pak pomohou lépe se prosadit v oboru.“

O renomé H2AC vypovídá kromě zvyšujícího se zájmu škol také přemístění finále závodu ze středoškolského prostředí do Kampusu Dejvice, kde studenti v rámci doprovodného programu (interaktivní přednášky, ukázky a diskuse s VŠ studenty) poznají akademické prostředí prestižní technické univerzity, ČVUT v Praze. „Jsem nadšený z toho, že se akce přesunula do areálu ČVUT v Praze. Líbí se mi prolnutí středoškolských studentů s akademickým prostředím. Tyto dvě skupiny se vzájemně inspirují. Vnímám tuto akci jako praktickou motivaci studentů ke studiu. Zde reálně vidí výsledky svého studia a práce“ říká děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze, Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.


I letošní vítěz českého finále H2AC pojede reprezentovat ČR na mezinárodním klání a pokusí se tak navázat na loňský úspěch týmu Škoda Auto. Ten v závodu 24 hodin St. Jo ve Francii skončil v konkurenci 26 týmů na skvělém druhém místě. Martin Slabihoudek, ředitel ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského vítá především neocenitelné zkušenosti, které studenti účastí v projektu získali a zužitkují je při studiu i v profesi. A jak dodává: „I v tomto roce strávili naši žáci stovky hodin stavbou dvou nových soutěžních modelů a tak pevně věřím, že se nám podaří navázat na loňský úspěch.“ 


Časopis Energetika

"Odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. "

Vychází od roku 1951.

Časopis ENERGETIKA spolupracuje s předními specialisty z oblasti energetiky, s vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi.

Je ideálním prostředkem pro prezentaci nových myšlenek, výrobků a řešení, neboť oslovuje instituce, výrobní firmy a další společnosti nejen v České republice, ale i na Slovensku, kam je rovněž distribuován.
Odebírají ho také některé zahraniční firmy, instituce a knihovny, např. v Německu, Rakousku, USA, Francii nebo Nizozemsku.