První čtvrtletí bylo pro ČEPS, a.s., provozně klidné

  • 15.06.2016Nižší byly výnosy za systémové služby, ve srovnání s loňskem o 157 milionů korun méně. Jedná se o činnosti, které vykonává provozovatel přenosové soustavy pro zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku.

„Nižší objem tržeb za systémové služby je aktuálně způsoben změnou vykazování v systému. Také
se mění způsob doúčtování u distribučních společností. Předpokládáme, že k vyrovnání dojde
v průběhu roku a zvláště pak na jeho konci,“ vysvětluje Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Situace v přenosové soustavě byla v prvním čtvrtletí relativně klidná. V sedmi dnech byl použit přeshraniční redispečink, z toho ve třech případech redispečink řetězený. Po vyčerpání všech
vnitřních možností zajišťujících bezpečný provoz sítě musejí být přijímána i tato vícestranná nákladná opatření.

„Redispečink znamená změnu výroby v elektrárnách včetně případného najetí či odstavení bloků.
Při řešení situace s vysokými toky z Německa do naší soustavy je účinným nástrojem zvýšení
výkonu v našich elektrárnách a naopak snížení výkonu v Německu. Často však narážíme na
nedostatek výkonu použitelného pro redispečink. V takovém případě nastupuje takzvaný řetězený
redispečink, kdy ještě dojde ke zvýšení výkonu v Rakousku,“ dodává Miroslav Vrba, místopředseda
představenstva ČEPS, a.s., zodpovědný za dispečerské řízení.

Společnost ČEPS se také aktivně zapojila do dvoudenního národního technického cvičení kybernetické bezpečnosti Cyber Czech.

„Vnímáme, že riziko kybernetické hrozby se zvyšuje. Proto se do obdobných cvičení zapojujeme
s cílem zvýšit ochranu své kritické informační infrastruktury. Provozovatel přenosové soustavy jako
významný subjekt státu, jehož nefunkčnost by měla závažný dopad nejen na bezpečnost, ale i na
ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení základních životních potřeb, musí být v kybernetickém
prostoru respektovaným a spolehlivým partnerem,“ říká Kalina.

Přes jeden milion eur získala společnost ČEPS z programu Evropské komise Connecting Europe Facility, když uspěla se svou žádostí o dotaci na výstavbu a rozvoj přenosové soustavy České republiky. Dotace je určena na studie pro přípravu projektové dokumentace pro výstavbu vnitrostátních vedení Vernéřov – Vítkov a Vítkov – Přeštice. Obě investiční akce jsou zahrnuty v Projektech společného zájmu EU. Jejich výstavbou se zvýší spolehlivost dodávek v západních Čechách v souvislosti s plánovanou stavbou větrného parku a dalších obnovitelných zdrojů energie na Karlovarsku. Stěžejními stavbami letošního roku jsou nové vedení V458 Horní Životice – Krasíkov a výstavba PST transformátorů (Phase Shifting Transformers – transformátory s regulací fáze) v rozvodně Hradec u Kadaně. Tato unikátní zařízení mají především omezit velké přetoky výkonu přes naše území ve směru z Německa do Rakouska.

„V prvním čtvrtletí letošního roku byly dokončeny Etapy III a IVa výstavby nového vedení V458.
Nyní probíhají práce na poslední etapě. Plánovaný termín uvedení celého vedení do provozu je
30. září. Do elektrické stanice Hradec byla dodána z Itálie polovina strojů pro PST a probíhá jejich
montáž,“ upřesňuje Kalina.

Ve sledovaném období bylo přeneseno celkem 16 289 GWh elektrické energie. (Čeps)Časopis Energetika

"Odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. "

Vychází od roku 1951.

Časopis ENERGETIKA spolupracuje s předními specialisty z oblasti energetiky, s vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi.

Je ideálním prostředkem pro prezentaci nových myšlenek, výrobků a řešení, neboť oslovuje instituce, výrobní firmy a další společnosti nejen v České republice, ale i na Slovensku, kam je rovněž distribuován.
Odebírají ho také některé zahraniční firmy, instituce a knihovny, např. v Německu, Rakousku, USA, Francii nebo Nizozemsku.