Švýcaři: Máme první solární energeticky soběstačný bytový dům na světě

  • 27.07.2016Bytový dům o devíti bytových jednotkách a celkové obytné ploše 1010 m2 už má také první nájemníky. Ne však ledajaké. Protože jde o testování prototypu, museli zájemci o bydlení projít výběrovým řízením a prokázat, že jsou nenáročnými spotřebiteli, navíc vstřícnými k úsporným opatřením a používání nových technologií. 

Odpovědný uživatelský přístup je totiž vedle maximální efektivity v oblasti získávání a skladování energie základní podmínkou funkčnosti tohoto projektu ekologického centra Umwelt Arena Spreitenbach, který není závislý na externích dodávkách elektřiny. Přípojku k veřejné síti byste v solárním domě hledali marně, zato zde najdete úsporné kuchyňské a domácí spotřebiče a podobné vychytávky.

Ačkoli se de facto jedná o malou elektrárnu a tomu odpovídají použité stavební prvky, elegantní architektonické řešení domu vychází vstříc estetickým nárokům na bydlení. Vnější stěny a střecha jsou obloženy speciálně upravenými a na míru zhotovenými bezolovnatými solárními panely, které mají ročně vyrobit ze slunečního svitu asi sto tisíc kilowatthodin elektrické energie. Ta bude využita i pro ohřev teplé vody, určené jak k přímé spotřebě, tak k vytápění. Produkci má podpořit ještě zpracování nízkopotenciální tepelné energie z okolí domu. Nájemníci mají k dispozici elektroauto včetně dobíjecí stanice a také auto na bioplyn, vyráběný z biologického odpadu všech devíti domácností (vystačí k ujetí asi 10.000 km ročně).  

S nadvýrobou elektřiny koncepce projektu nepočítá, důraz na efektivitu by ale měl ve výsledku dosáhnout toho, že průměrná švýcarská celková roční spotřeba elektrické energie v domácnosti ve výši 4400 kWh bude v solárním domě snížena na 2200 kWh v každé domácnosti, aniž by tím byl ovlivněn komfort bydlení.

Plynulé zásobování domu energií mají zajistit skladovací zařízení, umístěná v budově i v podzemí. Za účelem krátkodobého a střednědobého skladování jsou zde nainstalovány lithium-iontové baterie. K dlouhodobému uskladnění se využívá vodíkové technologie power-to-gas.

 „Pokud může Bertrand Piccard obletět letadlem zeměkouli, aniž by použil fosilní palivo, měli bychom být schopni postavit a provozovat bez použití fosilních paliv také obytný dům,“ říká Walter Schmid z firmy Schmid Projekte AG, iniciátor projektu.

Není vyloučeno, že by v Brüttenu mohla časem vzniknout solární čtvrť. Jak totiž vyplývá ze studie týmu Christopha Siemrotha z Univerzity v Mannheimu v sousedním Německu, hustota výskytu zařízení na výrobu solární elektrické energie v německých domácnostech nezávisí ani tak na finančních možnostech jednotlivců, jako na zcela prozaickém úsudku: „Co má soused, to chci mít také!“     


Časopis Energetika

"Odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. "

Vychází od roku 1951.

Časopis ENERGETIKA spolupracuje s předními specialisty z oblasti energetiky, s vysokými školami, výzkumnými ústavy a dalšími institucemi.

Je ideálním prostředkem pro prezentaci nových myšlenek, výrobků a řešení, neboť oslovuje instituce, výrobní firmy a další společnosti nejen v České republice, ale i na Slovensku, kam je rovněž distribuován.
Odebírají ho také některé zahraniční firmy, instituce a knihovny, např. v Německu, Rakousku, USA, Francii nebo Nizozemsku.