Přihláška ke členství

Přihláška ke členství (DOC)

soubor si uložte na pevný disk (pravým tlačítkem na "Přihlášku ke členství" a poté uložit jako) soubor si otevřete a můžete si ho buď vytisknout a vyplnit ručně nebo musíte kliknout někam do stránky ve Wordu mimo vyplňovací část formuláře nyní lze formulář vyplnit, posun se porvádí klávesou "TAB"

Individuální členství

Zájemce o individuální členství obdrží nebo stáhne přihlášku k individuálnímu členství v AEM a složenku k úhradě členského příspěvku na běžný rok. Ihned po připsání jeho úhrady mu bude zaslán členský průkaz, který jej bude opravňovat k čerpání výhod individuálního člena v příslušném kalendářním roce.

Individuální člen AEM platí členský příspěvek ve výši 500 Kč/rok.

Kolektivní členství

Žadatel o kolektivní členství obdrží 2x formulář Smlouvy o kolektivním členství a členském příspěvku a tzv. List pracovníka, pověřeného zastupováním v AEM. Všechny tyto listiny zašlete na sekretariát AEM. Sekretariát AEM pak obratem zašle k rukám pověřeného pracovníka jedno paré potvrzené smlouvy, členské číslo a fakturu k úhradě členského příspěvku ve výši dle usnesení valné hromady AEM. Tímto okamžikem mohou všichni pracovníci přihlášené společnosti začít čerpat výhody kolektivního člena dle uzavřené smlouvy. K rukám pracovníka, pověřeného zastupováním v AEM, zasílá veškerou členskou korespondenci včetně Zpravodaje.

Úkolem zastupujícího pracovníka je, kromě zastupování kolektivního člena na valné hromadě AEM, především včasná informace všech pracovníků přihlášeného kolektivu o možné účasti na nabízených aktivitách AEM, o možnosti uplatnění členských výhod, apod.

Kolektivní člen AEM platí členský příspěvek podle počtu zaměstnanců. U kolektivních členů, jejichž hlavním výrobkem není elektřina, plyn, teplo, ani zařízení na výrobu energie (průmyslové, zemědělské, atd. závody) je jako počet zaměstnanců uvažován počet zaměstnaných v energetickém hospodářství závodu.

Každý zájemce o členství v AEM obdrží tzv. členské materiály, aj.

osvědčení o registraci AEM, stanovy AEM, jednací řád AEM, informaci o výši členských příspěvků dle usnesení poslední valné hromady AEM.

Členové AEM

Asociace Energetických Manažerů (AEM)

je nezávislé, nevládní a neziskové sdružení manažerů, kteří mají ve své pracovní náplni hospodárné získávání a využívání energie, její přeměny a distribuci.

AEM sdružuje

v tzv. kolektivním členství nejvýznamější energetické firmy působící v oblasti energetiky, kterým zajišťuje aktuální informace prostřednictvím odborných seminářů a konferencí v oblasti energetiky, orientaci na trhu s energiemi a zároveň společnými silami působí na vytváření ekonomického, legislativního a technického prostředí k hospodárnému využití energie.

AEM se zasazuje

o všeobecnou energetickou informovanost členů, energetické i laické veřejnosti a o předávání vzájemných zkušeností z výroby a využití energie.

AEM svým kolektivním členům

umožňuje účast na uplatnění svých návrhů při tvorbě legislativních norem, zasazování se o trvale udržitelné životní prostředí, zejména z hlediska působení energetických přeměn na znečištění životního prostředí.

Zájemcům o kolektivní členství v AEM

rádi poskytneme veškeré informativní materiály, které obsahují osvědčení o registraci AEM, jednací řád AEM, usnesení poslední valné hromady AEM a informaci o výši členských příspěvků.

Výše členských příspěvků se řídí

počtem zaměstnanců organizace pracujících v energetickém hospodářství.

Přihlášená společnost

hradí na všech pořádaných akcích AEM poloviční vložné a má na nich právo bezplatně prezentovat svou činnost i výrobky.

Máte-li nějaké otázky ohledně členství v AEM:

Kontaktujte nás

+420 266 311 769

Máte-li zájem o členství v AEM, klikněte na odkaz přihláška ke členství.

Předsednictvo AEM

Prezident AEM

Ing. František Plecháč

Viceprezident AEM

Ing. Jaromír Vorel

Hospodářka

Ing. Marta Ptáčková

Výkonná ředitelka

Bc. Zuzana Šolcová

Ing.Radek Dvořák
Ing. Zdeněk Fousek
Ing. Kanta Jan
Ing. Jaroslav Kubinec
Ing. Jiří Michalik
Ing. Jiří Strnad

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady

Ing. Miroslav Vrba, CSc.

Člen dozorčí rady

Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

Člen dozorčí rady

Ing. Oldřich Petržilka

Kolektivní členové

 • AGC FLAT GLASS CZECH, a.s., člen AGC GROUP
 • AHOLD Czech Republic a.s.
 • AL INVEST Břidličná, a.s.
 • Alpiq Energy SE
 • Amper Market a.s.
 • ArcelorMittal Ostrava, a.s.
 • Biocel Paskov a.s.
 • BorsodChem MCHZ, s.r.o.
 • C-Energy Bohemia spol. s.r.o.
 • CENTROPOL ENERGY, a.s.
 • COGEN Czech
 • Coal Services, a.s.
 • COLSYS - AUTOMATIK, a.s.
 • CTI ČR Autorizované společenstvo
 • CYGNI SOFTWARE, spol. s r.o.
 • ČEPS, a.s.
 • ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 • Českomoravská komoditní burza Kladno
 • ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, a.s.
 • Český plynárenský svaz
 • ČEZ, a.s.
 • ČKET
 • DATEX CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.
 • DEZA, akciová společnost, Valašské Meziříčí
 • DIAMO, státní podnik
 • Dopravní podnik města Brna, a.s.
 • EMTEST spol. s r.o.
 • EnEng s r.o.
 • Energetika Malenovice, a.s.
 • ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
 • ENERGOAQUA, a.s.
 • ENERGZET, a.s.
 • ENVIROS, s.r.o.
 • E.ON Energie a.s.
 • EP ENERGY TRAIDING, a.s.
 • Euroenergy, spol. s.r.o.
 • EUROVIA CS, a.s.
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
 • GREEN GAS DPB, a.s.
 • Hexion a.s.
 • INSTAR ITS Ostrava, a.s.
 • IPESOFT, spol. s.r.o.
 • KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o.
 • KRPA PAPER, a.s.
 • KRONOSPAN CR, spol. s r.o.
 • LASSELSBERGER, s.r.o.
 • LAUFEN CZ spol. s.r.o.
 • LINDE Gas a.s.
 • LOVOCHEMIE a.s.
 • LOYD GROUP s.r.o.
 • MĚĎ POVRLY a.s.
 • MicroStep-HDO s.r.o.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Mondi Štětí a.s.
 • MS Utilities & Services a.s.
 • MSV Metal Studénka, a.s
 • MVV Energie CZ a.s.
 • OKD, a.s.
 • OKIN GROUP, a.s.
 • ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC s.r.o.
 • OTE, a.s.
 • OSC, a.s.
 • Plzeňská energetika a.s.
 • Pražská energetika, a.s.
 • Pražská plynárenská, a.s.
 • PRECHEZA a.s.
 • RIGHT POWER SK, s.r.o.
 • SAG Elektrovod, a.s. org. složka Brno
 • SATT a.s.
 • SEVEn, Středisko pro efektivní využívaná energie, o.p.s.
 • Severní energetická, a.s.
 • Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 • SIAD Czech spol. s.r.o.
 • SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ PRENOSOVÁ SÚSTAVA, a.s.
 • Solární asociace, spolek
 • SPOLANA a.s.
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Střední odborná škola energtická a stavební, Obchodní akademie a střední zdravotnická škola Chomutov
 • Střední odborná školaelektrotechnická, COP
 • Střední odborné učiliště elektrotechnické
 • Střední škola – COPTH
 • Střední škola elektrotechnická, Ostrava
 • Střední škola elektrotechnická a energetická, Sokolnice, příspěvková organizace
 • SYNTHESIA, a.s.
 • ŠKO-ENERGO s.r.o.
 • ŠKODA AUTO a.s.
 • TAURES, a.s.
 • TAURON Czech Energy, s.r.o.
 • Tereos TTD, a.s.
 • Teplárna Otrokovice a.s.
 • TOP EXPO CZ, s.r.o.
 • Tractebel Engineering, a.s.
 • UNICORN SYSTEMS, a.s.
 • UNIPETROL, a.s.
 • Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
 • VIK
 • Virtuse Energy, s.r.o.
 • VÍTKOVICE, a.s.
 • VÍTKOVICE STEEL, a.s.
 • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Fr. Křižíka
 • Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
 • Zásobování teplem Vsetín a.s.
 • ZAT a.s.
 • ŽĎAS, a.s. – ENERGETIKA

Aktualizováno dne 10.10.2016

  Individuální členové

  •  Ing. ADAM Radim , CSc.(pozastavené členství)
  •  Ing. BENEŠOVÁ Zdenka , Ph.D.
  •  BILER Stanislav
  •  BÍLÝ Josef
  •  Ing. BÍNA Josef
  •  Ing. BÍZKOVÁ Rut
  •  Mgr. BLAŽEK Kamil
  •  Ing. BOLTNAR Josef , MBA
  •  Ing. ČERNÝ Jiří (pozastavené členství)
  •  Ing. ČESKÝ Antonín
  •  Mgr. DANDAROV Atanas Antonov
  •  Ing. DIATKA Stanislav
  •  doc. Ing. DUDORKIN Jiří , CSc., MBA
  •  Ing. DUCHOŇ Ivo
  •  DVOŘÁK Jan (pozastavené členství)
  •  Dvořák Radek, Ing.
  •  Eliáš Petr
  •  Mgr. GAVLAS Aleš
  •  Ing. GAVOR Jiří, CSc.
  •  Ing. HÁJEK Martin
  •  Ing. HAMPL Karel
  •  HAMZOVÁ Kateřina, Bc.
  •  Ing. HANÁČEK Zdeněk
  •  Ing. HAŠKA Petr
  •  Ing. HEINZ Jaroslav, Ph.D.
  •  HEJNYŠOVÁ Dana
  •  Ing. HOLOUBEK Petr
  •  Ing. HOLUŠA Karel
  •  HRUŠKA Pavel
  •  Ing. HRUŠKA Zdeněk, MSc.
  •  CHEJN Pavel, Ing.
  •  Ing. KADLECOVÁ Jitka (pozastavené členství)
  •  Ing. KAVALE Stanislav
  •  KAZDA Jan
  •  Ing. KLEIN Vít
  •  Ing. KLOUBEC Milan, Bc.
  •  Bc. KONÍČEK Petr
  •  Ing. KRONOWETTER Aleš
  •  Ing. KROUPA Zdeněk
  •  Ing. KŘIVÁNEK Lubomír
  •  Ing. KŘUPKA Jiří
  •  KAŠPAR Jaroslav
  •  KOŠŤÁL Vratislav, JUDr., PhDr.
  •  Ing. KŮLA Bořivoj , MBA
  •  Ing. KUŽEL Jaroslav
  •  Ing. KUŽELA Miloslav , Ph.D.
  •  LACIOK Aleš, Mgr., MBA
  •  Ing. LETKO Milan
  •  Ing. LUHAN Jiří
  •  LOS Martin, Ing.
  •  Ing. MACENAUER Michal , PhD.
  •  MACH Milan
  •  MAMULA Ondřej, Ing. MBA
  •  MAREŠ Jan, Mgr., MBA
  •  Ing. MARKOVÁ Lucie
  •  Ing. MARTÍNEK Pavel
  •  Ing. MARTÍNEK Stanislav
  •  Ing. MICHALIK Jiří
  •  Ing. MICHEK Martin
  •  Ing. MÍKA Alois
  •  Ing. MILOTA Petr
  •  Ing. MIRVALDOVÁ Alžběta
  •  Ing. MOC Daniel (pozastavené členství)
  •  JUDr. MOURAL Stanislav, MBA
  •  Ing. NEUMAN Petr , CSc.
  •  Ing. NOVESKÝ Ivan
  •  Ing. NOVOSAD Břetislav, Ph.D.
  •  Dr. Ing. OCHMANN Petr
  •  OKONWO Magdalena, Ing.
  •  Ing. ONDRAŠÍK Ivan
  •  Ing. PATRÍK Milan
  •  PERNER Oto
  •  Ing. PEŠÁK Ivo
  •  Ing. PETRÁŇOVÁ Ludmila
  •  Ing. PETRŽÍLEK Petr, JUDr., Ph.D.
  •  Ing. PETRŽILKA Oldřich
  •  Ing. PIVOŇKA Josef
  •  Ing. PORTUŽÁK Roman , CSc.
  •  Ing. POUČEK Jan (pozastavené členství)
  •  REJZKOVÁ Marie
  •  Ing. REZEK Martin
  •  Ing. RICHTER Dušan
  •  Russ Vlastimil, DiS
  •  Ing. ŘEHÁK Jaromír
  •  Ing. SHRBENÝ Jan
  •  SKOŘEPA Mirek
  •  Ing. ŠIKULA Jiří
  •  Ing. ŠOLC Pavel
  •  Bc. ŠOLCOVÁ Zuzana
  •  Ing. ŠTĚPÁN Vladimír
  •  ŠŤOVÍČKOVÁ Jaroslava
  •  Ing. ŠVÁB Jiří (pozastavené členství)
  •  Ing. TOLAR Radek
  •  TUŠA Norbert
  •  Ing. VALLA Aleš
  •  Ing. VITÁK František
  •  Ing. VRBOVÁ Ludmila
  •  Zbořil Josef, Ing.
  •  Ing. ZEJVAL Jiří
  •  Ing. ZUNTOVÁ Michaela
  •  Ing. ŽÁK Lumír

  Aktualizováno dne 10.10.2016

  Čestní členové

  •  Ing. Jiří Bartoň, CSc.
  •  Ing. BERNÁTEK Bohuslav
  •  Ing. Ladislav Černý
  •  Ing. Petr Karas, CSc.
  •  Ing. Josef Markvart
  •  Ing. František Strnad
  •  Ing. Plecháč František
  •  Ing. Karel Šimeček, MBA.