• darkblurbg
    Vědecká rada

    Asociace Energetických Manažerů
  • darkblurbg
    Vědecká rada

    Asociace Energetických Manažerů

Vědecká rada AEM

Pracovní sekce Vědecká rada vznikla při AEM pro zajištění dalšího směřování AEM.

Vědecká rada AEM

Vznik a přínos:

Pracovní sekce Vědecká rada vznikla při AEM pro zajištění dalšího směřování AEM.
Sdružuje skupinu energetických expertů ze všech oborů energetiky, sleduje vývoj a nové trendy v oblasti energetiky a souvisejících oborů a upozorňuje Asociaci energetických manažerů kam zaměřit další činnost.